Nokia 6210 Navigator - Een geheugenkaart verwijderen

background image

Een geheugenkaart verwijderen

Belangrijk: Verwijder de geheugenkaart niet op het moment dat er een bewerking
wordt uitgevoerd waarbij de kaart wordt gebruikt. Als u de kaart tijdens een
dergelijke bewerking verwijdert, kan schade ontstaan aan de geheugenkaart
en het apparaat en kunnen de gegevens die op de kaart zijn opgeslagen,
beschadigd raken.

1. Druk in de stand-by modus de aan/uit-toets kort in.

2. Blader naar

Geheugenkrt verw.

en selecteer

OK

>

Ja

.

3. Open het klepje van de geheugenkaartsleuf.

4. Druk de kaart voorzichtig los.

5. Trek de kaart eruit en kies

OK

.

6. Sluit het klepje van de sleuf.