Nokia 6210 Navigator - Het apparaat in- en uitschakelen

background image

Het apparaat in- en uitschakelen

Houd de aan/uit-toets ingedrukt.

Als een PIN-code wordt gevraagd, voert u de PIN-code
in en selecteert u

OK

.

Als u naar de blokkeringscode wordt gevraagd, voert
u deze in en selecteert u

OK

. De fabrieksinstelling voor

de blokkeringscode is 12345.