Nokia 6210 Navigator - Toepassing Welkom

background image

Toepassing Welkom

De toepassing

Welkom

wordt gestart wanneer u het apparaat voor het eerst

inschakelt. Met de toepassing

Welkom

hebt u toegang tot de volgende toepassingen:

Instelwizard

- Configureer verbindingsinstellingen. Zie ’Instelwizard’ op pag. 13.

E-mail

- Configureer e-mailinstellingen. Zie ’E-mailinstellingen’ op pag. 36.

Overdracht

- Kopieer of synchroniseer gegevens vanaf andere compatibele

apparaten.

Zelfstudie

- Leer meer over de functies van uw apparaat en het gebruik ervan.

Als u de zelfstudie later wilt starten, selecteert u >

Help

>

Zelfstudie

en een

onderdeel uit de zelfstudie.

Als u

Welkom

later wilt openen, selecteert u >

Help

>

Welkom

.

background image

13

H e t a p p a r a a t