Nokia 6210 Navigator - (U)SIM-kaart en batterij plaatsen

background image

(U)SIM-kaart en batterij plaatsen

Dit apparaat werkt op BL-5F-batterijen.

1. Open de achtercover van het

apparaat door op de
ontgrendelingsknop te drukken.

2. Til de achtercover op om deze te

verwijderen.

3. Verwijder de batterij door deze

vanuit het uiteinde op te tillen.

4. Schuif de (U)SIM-kaart in de SIM-

kaarthouder. Zorg ervoor dat het
goudkleurige contactgebied op de
kaart omlaag naar het apparaat is
gericht en dat de schuine hoek naar de
kaarthoudersleuf is gericht.

5. Vervang de batterij.

6. Plaats de achtercover terug.