Nokia 6210 Navigator - Muziekspeler

background image

Muziekspeler

Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume.
Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor
beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker
wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

U kunt de muziekspeler gebruiken om muziek en podcast-episodes te beluisteren
wanneer het profiel Offline actief is. Zie ’Het profiel Offline’ op pag. 15.

Zie ’Licenties’ op pag. 74 voor meer informatie over auteursrechten.