Nokia 6210 Navigator - Muziek of een podcast-episode beluisteren

background image

Muziek of een podcast-episode beluisteren

1. Selecteer

>

Toepass.

>

Muziekspeler

.

2. Selecteer een categorie, zoals

Alle tracks

of

Podcasts

>

Alle episodes

, en een

nummer of podcast-episode.

3. Druk op de bladertoets om het geselecteerde bestand af te spelen.

Druk op de bladertoets om het afspelen te onderbreken. Druk nogmaals op de
bladertoets om het afspelen te hervatten.

4. Druk de bladertoets omlaag als u het afspelen wilt stoppen.

Als u snel vooruit of achteruit wilt spoelen, houdt u de bladertoets naar rechts of
links ingedrukt.

Druk de bladertoets naar rechts als u wilt vooruitspoelen. Druk de bladertoets naar
links als u wilt terugkeren naar het begin van het nummer of de podcast.

Druk de bladertoets binnen twee seconden nadat een liedje of podcast is gestart
opnieuw naar links als u naar het vorige nummer of de vorige podcast wilt gaan.

Gebruik de volumetoetsen als u het volume wilt regelen.

Als u wilt terugkeren naar de stand-by modus en de speler op de achtergrond
actief wilt laten, drukt u op de beëindigingstoets. Afhankelijk van het
geselecteerde stand-by thema, wordt het nummer weergegeven dat momenteel
wordt afgespeeld. Selecteer het nummer dat wordt afgespeeld om terug te keren
naar de muziekspeler.