Nokia 6210 Navigator - Muziek overbrengen vanaf de pc

background image

Muziek overbrengen vanaf de pc

Sluit de compatibele USB-kabel aan en selecteer

Mediaoverdracht

als

verbindingsmethode wanneer u muziek wilt synchroniseren met Windows
Media Player. U kunt met WMDRM beveiligde muziekbestanden alleen via
mediaoverdracht overbrengen. Er moet een compatibele geheugenkaart in het
apparaat zijn geplaatst.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van Nokia PC Suite als u Nokia
Music Manager in Nokia PC Suite wilt gebruiken.