Nokia 6210 Navigator - Podcasts

background image

Podcasts

Als u alle podcast-episodes wilt weergeven die beschikbaar zijn op het apparaat,
selecteert u >

Toepass.

>

Muziekspeler

>

Podcasts

>

Alle episodes

.

De postcast-episodes hebben drie statuswaarden: nooit afgespeeld, gedeeltelijk
afgespeeld en volledig afgespeeld. Als een episode deels is afgespeeld, wordt deze
bij de volgende keer afspelen vanaf de laatste afspeelpositie afgespeeld. Anders
wordt de episode van het begin afgespeeld.