Nokia 6210 Navigator - Mappen

background image

Mappen

In de mappen kunt u nieuwe podcast-episodes vinden waarop u zich kunt
abonneren. Een episode is een specifiek mediabestand van een podcast.

Selecteer

>

Toepass.

>

Podcasting

>

Mappen

. Selecteer een map om deze bij

te werken (netwerkservice). Wanneer de kleur van het mappictogram verandert,
selecteert u deze om te openen en selecteert u een maponderwerp om de lijst met
podcasts weer te geven.

Als u zich op een podcast wilt abonneren, selecteert u de titel. Nadat u zich hebt
geabonneerd op de episodes van een podcast, kunt u deze downloaden, beheren
en afspelen in het podcastmenu.

Selecteer

Opties

>

Nieuw

>

Webmap

of

Map

als u een nieuwe map wilt

toevoegen. Selecteer een titel, een URL van het .opml-bestand (outline processor
markup language) en

Gereed

.

Als u een .opml-bestand wilt importeren dat op het apparaat is opgeslagen,
selecteert u

Opties

>

OPML-best. importeren

. Selecteer de locatie van het bestand

en importeer het.

Wanneer u een bericht met een .opml-bestand ontvangt via Bluetooth, opent u
het bestand en slaat u dit op in de map

Ontvangen

in Mappen. Open de map om

een abonnement te nemen op een van de koppelingen en deze aan uw podcasts
toe te voegen.

background image

58

M e d i a