Nokia 6210 Navigator - Podcasts afspelen en beheren

background image

Podcasts afspelen en beheren

Open de podcast om de episodes van een podcast weer te geven. Onder elke
episode ziet u de bestandsinformatie.

Als u een volledig gedownloade episode wilt afspelen, selecteert u >

Toepass.

>

Muziekspeler

>

Podcasts

.

Selecteer

Opties

>

Bijwerken

als u de geselecteerde podcast of gemarkeerde

podcasts voor een nieuwe episode wilt bijwerken.

Selecteer

Opties

>

Nieuwe podcast

als u een nieuwe podcast wilt toevoegen door

de URL van de podcast in te voeren. Selecteer

Bewerken

als u de URL van een

geselecteerde podcast wilt bewerken.

Als u een groep geselecteerde podcasts tegelijk wilt bijwerken, verwijderen of
verzenden, selecteert u

Opties

>

Markeringen aan/uit

, markeert u de gewenste

podcasts en selecteert u

Opties

en de gewenste actie.

Selecteer

Opties

>

Webpagina openen

om de website van de podcast te openen

(netwerkdienst).

Sommige podcasts bieden de mogelijkheid om te communiceren met de makers
van de podcast door commentaar te geven of ergens een stem op uit te brengen.
Selecteer

Opties

>

Opmerkingen weerg.

als u een internetverbinding tot stand

wilt brengen om dit te doen.

background image

59

M e d i a