Nokia 6210 Navigator - Radio

background image

Radio

Als u de radio wilt inschakelen, selecteert u >

Toepass.

>

Radio

. Als u de radio

wilt uitschakelen, selecteert u

Afsluiten

.

Wanneer u de radio voor het eerst inschakelt, helpt een wizard u bij het opslaan
van lokale radiostations (netwerkdienst).

Neem contact op met uw serviceprovider als wilt weten of de visuele dienst en
Station Directory Services (SDS, zenderoverzicht) beschikbaar zijn en wat de
kosten hiervan zijn.

De FM-radio maakt gebruik van een andere antenne dan de antenne van het draadloze
apparaat. De FM-radio functioneert alleen naar behoren als er een compatibele
hoofdtelefoon of een compatibel toebehoren op het apparaat is aangesloten.

Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume.
Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor
beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker
wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

De radio ondersteunt RDS-functionaliteit (Radio Data System). Radiozenders die
RDS ondersteunen, geven soms informatie weer, zoals de naam van de zender. Als
dit in de instellingen is geactiveerd, probeert RDS ook een alternatieve frequentie
voor de actieve zender te zoeken als de ontvangst zwak is. Als u wilt instellen dat
het apparaat automatisch zoekt naar alternatieve frequenties, selecteert
u

Opties

>

Instellingen

>

Alternatieve frequenties

>

Autom. scannen aan

.