Nokia 6210 Navigator - Een radiozender zoeken en opslaan

background image

Een radiozender zoeken en opslaan

Als u het zoeken naar een zender wilt starten wanneer de radio is ingeschakeld,
drukt u de bladertoets omhoog of omlaag. Selecteer

Opties

>

Zender opslaan

als

u de zender wilt opslaan wanneer een zender is gevonden. Selecteer een locatie
voor de zender, voer de naam ervoor in en selecteer

OK

.

Selecteer

Opties

>

Zenders

om de lijst met opgeslagen zenders weer te geven.

Selecteer de zender en

Bewerken

om de instellingen van een zender te wijzigen.