Nokia 6210 Navigator - Spraakrecorder

background image

Spraakrecorder

Via spraakopname kunt u telefoongesprekken en spraakmemo’s opnemen. Als
u een telefoongesprek opneemt, horen alle deelnemers een toon tijdens het
opnemen.

Selecteer

>

Toepass.

>

Dictafoon

. Selecteer

Opties

>

Geluidsclip opnemen

,

of selecteer

om een geluidsclip op te nemen. Als u de opname wilt beluisteren,

selecteert u

. Opgenomen bestanden worden in de map Geluidsclips in Galerij

opgeslagen.

De opnamefunctie kan niet worden gebruikt wanneer er een dataoproep of een GPRS-
verbinding actief is.