Nokia 6210 Navigator - Bookmarks

background image

Bookmarks

Als u een bookmark handmatig wilt toevoegen in de weergave Bookmarks,
selecteert u

Opties

>

Bookmarkbeheer

>

Bookm. toev.

, vult u de velden in en

selecteert u

Opties

>

Opslaan

.