Nokia 6210 Navigator - Persoonlijke gegevens wissen

background image

Persoonlijke gegevens wissen

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als
u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord
moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen. De informatie of de
diensten waartoe u toegang hebt gehad, worden namelijk in de cache opgeslagen. Als u de
cache wilt wissen, selecteert u

Opties

>

Privacyggvns wissen

>

Cache

.

Selecteer

Opties

>

Privacyggvns wissen

>

Alles

als u alle persoonlijke gegevens

wilt wissen.