Nokia 6210 Navigator - Webfeeds

background image

Webfeeds

Webfeeds worden op grote schaal gebruikt om actuele nieuwskoppen of recent
nieuws uit te wisselen.

De browser detecteert automatisch of een webpagina webfeeds bevat. Als u zich
op een webfeed wilt abonneren, selecteert u

Opties

>

Abonneren op webfeeds

en

een feed, of klikt u op de koppeling. Als u de webfeeds wilt bekijken waarop u bent
geabonneerd, gaat u naar de weergave Bookmarks en selecteert u

Webfeeds

.

Als u een webfeed wilt bijwerken, selecteert u deze en selecteert u

Opties

>

Vernieuwen

.

Selecteer

Opties

>

Instellingen

>

Webfeeds

als u wilt definiëren hoe de webfeeds

worden bijgewerkt.