Nokia 6210 Navigator - Widgets

background image

Widgets

Het apparaat ondersteunt widgets. Widgets zijn kleine, te downloaden
webtoepassingen die multimedia, nieuwsberichten en andere informatie, zoals
weerberichten, op uw apparaat bezorgen. Geïnstalleerde widgets worden als
afzonderlijke toepassingen weergegeven in de map Persoonlijk in Toepassingen.

U kunt widgets van het web downloaden met de toepassing Downloaden.

Het standaardtoegangspunt voor widgets is hetzelfde als in de webbrowser.
Sommige widgets werken informatie automatisch op uw apparaat bij wanneer ze
op de achtergrond actief zijn. Bij het gebruik van widgets worden mogelijk grote

background image

64

P e r s o o n l i j k

hoeveelheden gegevens via het netwerk van de serviceprovider verzonden. Neem
contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van
gegevensoverdracht.