Nokia 6210 Navigator - Profielen

background image

Profielen

In Profielen kunt u de beltonen voor verschillende gebeurtenissen, omgevingen
en groepen bellers naar wens aanpassen. Het geselecteerde profiel wordt
weergegeven boven aan het scherm in de stand-by modus. Als het profiel
Algemeen in gebruik is, wordt alleen de datum van vandaag weergegeven.

Selecteer

>

Instellingen

>

Profielen

.

Als u het profiel wilt activeren, selecteert u het profiel en selecteert u

Activeren

.

Tip: Als u snel vanuit een willekeurig ander profiel naar het profiel Stil wilt
schakelen, houd dan in de stand-by modus# ingedrukt.

Als u een profiel wilt aanpassen, selecteert u het profiel

Aanpassen

en de

gewenste instellingen.

Als u het profiel wilt instellen om actief te zijn tot een bepaalde tijd binnen de
volgende 24 uur, selecteert u

Tijdelijk

en de tijd.

Zie ook ’Het profiel Offline’ op pag. 15.