Nokia 6210 Navigator - Wekker

background image

Wekker

Als u een nieuw alarmsignaal wilt instellen, drukt u de bladertoets naar rechts
tot aan

Alarmen

en selecteert u

Opties

>

Nieuw alarm

. Voer de tijd voor het

alarmsignaal in, selecteer of en wanneer het signaal wordt herhaald en selecteer

Gereed

.