Nokia 6210 Navigator - Een document weergeven

background image

Een document weergeven

Druk op de bladertoets om over een pagina te schuiven. Als u naar de volgende
pagina wilt gaan, drukt u onder aan de pagina de bladertoets omlaag.

Selecteer

Opties

>

Zoomen

>

In

of

Uit

om in of uit te zoomen.

Als u tekst wilt zoeken, selecteert u

Opties

>

Zoeken

>

Tekst

en voert u de

gewenste tekst in. Selecteer

Opties

>

Zoeken

>

Volgende

om naar de volgende

vindplaats van de tekst te zoeken.

Selecteer

Opties

>

Opslaan

als u een kopie van het document wilt opslaan.