Nokia 6210 Navigator - Omrekenen

background image

Omrekenen

Selecteer

>

Kantoor

>

Omrekenen

. U kunt maten zoals de lengte omrekenen

van de ene eenheid naar de andere, bijvoorbeeld van yards naar meters.

De nauwkeurigheid van de toepassing Omrekenen is beperkt. Er kunnen
afrondingsfouten optreden.

Voordat u valuta's kunt omrekenen, moet u een basisvaluta (gewoonlijk uw
nationale valuta) kiezen en wisselkoersen toevoegen. De koers van de basisvaluta
is altijd 1. Selecteer

Valuta

als type eenheid en selecteer

Opties

>

Wisselkoersen

.

Als u de basisvaluta wilt wijzigen, gaat u naar de valuta en selecteert u

Opties

>

Basisvaluta

. Ga naar de valuta en voer een nieuwe koers in als u wisselkoersen wilt

toevoegen.

Nadat u alle benodigde wisselkoersen hebt ingevoerd, kunt u valuta's omrekenen.
Voer in het eerste hoeveelheidsveld de waarde in die u wilt converteren.
Het andere hoeveelheidsveld wijzigt automatisch.

Opmerking: Wanneer u de basisvaluta wijzigt, moet u de nieuwe wisselkoersen
invoeren, aangezien alle eerder ingestelde koersen op nul worden teruggezet.