Nokia 6210 Navigator - Spraak

background image

Spraak

In Spraak kunt u de standaardtaal en -stem selecteren voor het lezen van
tekstberichten, en de stemeigenschappen zoals snelheid en volume aanpassen:
Selecteer

>

Instellingen

>

Spraak

.

Als u de details van een stem wilt bekijken, drukt u de bladertoets naar rechts,
gaat u vervolgens naar een stem en selecteert u

Opties

>

Spraakgegevens

.

Als u een stem wilt testen, gaat u naar de stem en selecteert u

Opties

>

Spraak afspelen

.