Nokia 6210 Navigator - Spraakopdrachten

background image

Spraakopdrachten

Als u de gewenste functies wilt selecteren met een spraakopdracht, selecteert
u

>

Instellingen

>

Spraakopdr.

. De spraakopdrachten voor het wijzigen van

profielen bevinden zich in de map Profielen.

background image

69

I n s t e l l i n g e n

Als u voor een toepassing een spraakopdracht wilt wijzigen, gaat u naar de
toepassing en selecteert u

Bewerken

of

Opties

>

Opdracht wijzigen

. Selecteer

Opties

>

Afspelen

als u de geactiveerde spraakopdracht wilt afspelen.

Zie ’Spraaklabels’ op pag. 23 voor informatie over het gebruik van
spraakopdrachten.