Nokia 6210 Navigator - Toepassingen

background image

Toepassingen

Als u de instellingen wilt weergeven of bewerken van toepassingen die op
het apparaat zijn geïnstalleerd, selecteert u >

Instellingen

>

Telefooninst.

>

Toepassingen

.