Nokia 6210 Navigator - Uw apparaat configureren

background image

Uw apparaat configureren

Het is mogelijk dat u configuratie-instellingen ontvangt van uw serviceprovider of
de ICT-afdeling van uw bedrijf.

Als u verbinding wilt maken met een server om configuratie-instellingen voor
uw apparaat te ontvangen, selecteert u

Opties

>

Serverprofielen

, gaat u naar het

serverprofiel en selecteert u

Opties

>

Configuratie starten

.

Als u een serverprofiel wilt bewerken, gaat u naar het profiel en selecteert
u

Opties

>

Profiel bewerken

.

Neem contact op met uw serviceprovider of de ICT-afdeling van uw bedrijf voor
de serverprofielinstellingen.