Nokia 6210 Navigator - Een geheugenkaart blokkeren of deblokkeren

background image

Een geheugenkaart blokkeren of deblokkeren

Als u een wachtwoord wilt instellen om ongeautoriseerd gebruik te helpen
voorkomen, selecteert u de geheugenkaart in de weergave Bestandsbeheer en

Opties

>

Wachtwrd geh.kaart

>

Instellen

. Voer uw wachtwoord in en bevestig het.

Het wachtwoord mag maximaal acht tekens lang zijn.

Als u een andere geheugenkaart met een wachtwoord in uw apparaat plaatst,
wordt u gevraagd het wachtwoord van de kaart in te voeren. Selecteer

Opties

>

Geh.kaart deblokk.

om de blokkering van de kaart op te heffen.