Nokia 6210 Navigator - Een geheugenkaart formatteren

background image

Een geheugenkaart formatteren

Wanneer een geheugenkaart wordt geformatteerd, gaan alle gegevens op de kaart
definitief verloren. Sommige geheugenkaarten zijn vooraf geformatteerd. Andere
kaarten moet u zelf eerst formatteren.

1. Selecteer de geheugenkaart in de weergave Bestandsbeheer.

2. Selecteer

Opties

>

Geheugenkaartopties

>

Formatteren

.

3. Voer een naam voor de geheugenkaart is wanneer het formatteren is voltooid.

background image

74

G e g e v e n s b e h e e r