Nokia 6210 Navigator - Licenties

background image

Licenties

Beheer van digitale rechten

Content-eigenaren kunnen gebruikmaken van verschillende soorten technologieën voor het
beheer van digitale rechten (DRM) om hun intellectuele eigendom, waaronder
auteursrechten, te beschermen. Dit apparaat maakt gebruik van verschillende typen DRM-
software om toegang te krijgen tot DRM-beveiligde inhoud. Met dit apparaat krijgt u
toegang tot inhoud die is beschermd met WMDRM, OMA DRM 1.0 en OMA DRM 2.0. Als
bepaalde DRM-software er niet in slaagt de inhoud te beschermen, kunnen content-
eigenaren verlangen dat de mogelijkheid om met die DRM-software toegang te krijgen tot
nieuwe DRM-beveiligde inhoud, wordt ingetrokken. Deze intrekking kan het vernieuwen van
dergelijke DRM-beveiligde inhoud die al in het apparaat is opgeslagen, verhinderen. Het
intrekken van dergelijke DRM-software heeft geen invloed op het gebruik van inhoud die is
beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van niet door DRM beveiligde inhoud.

Bij inhoud die is beveiligd met een beheersysteem voor digitale rechten (DRM) wordt
een bijbehorende licentie geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud
definieert.

Als het apparaat OMA DRM-beveiligde inhoud bevat, kunt u met de back-upfunctie van
Nokia PC Suite een back-up maken van zowel de licenties als de inhoud. Andere
overdrachtsmethoden kunnen mogelijk de licenties die samen met de inhoud moeten
worden hersteld, niet overdragen, waardoor u de OMA DRM-beveiligde inhoud niet meer
kunt gebruiken nadat u het apparaatgeheugen hebt geformatteerd. U moet mogelijk ook de
licenties herstellen als de bestanden op het apparaat beschadigd zijn geraakt.

Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de licenties als de inhoud
verloren gaan als het apparaatgeheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de
licenties en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn
geraakt. Het verlies van de licenties of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om
dezelfde inhoud nogmaals te gebruiken op uw apparaat. Neem voor meer informatie contact
op met uw serviceprovider.

background image

75

G e g e v e n s b e h e e r

Sommige licenties zijn mogelijk gekoppeld aan een specifieke SIM-kaart. In dat geval kunt
u alleen toegang tot de beschermde inhoud krijgen als die SIM-kaart in het apparaat is
geplaatst.

Als u de licenties wilt weergeven die beschikbaar zijn in het apparaat, selecteert
u

>

Instellingen

>

Gegev.beh.

>

Licenties

.

Selecteer

Geldige licenties

als u geldige gegevens wilt weergeven die verbonden

zijn met één of meer mediabestanden. Groepslicenties, die meerdere licenties
bevatten, worden aangeduid met

. Selecteer de groepslicentie als u de licenties

binnen de groepslicentie wilt bekijken.

Selecteer

Ongeld. licenties

als u ongeldige licenties wilt weergeven waarvoor de

gebruiksperiode van het bestand is verlopen. Als u meer gebruikstijd wilt kopen
of de gebruiksperiode voor een mediabestand wilt verlengen, selecteert u een
ongeldige licentie en

Opties

>

Nieuwe licentie ophalen

. Licenties kunnen mogelijk

niet worden bijgewerkt als u de ontvangst van dienstberichten hebt uitgeschakeld.

Voor het weergeven van licenties die niet in gebruik zijn, selecteert u

Niet in

gebruik

. Aan niet-gebruikte licenties zijn geen mediabestanden verbonden.

Als u gedetailleerde informatie wilt bekijken, zoals de geldigheidsstatus en de
mogelijkheid om het bestand te verzenden, gaat u naar een licentie en selecteert
u deze.