Nokia 6210 Navigator - Een toepassing verwijderen

background image

Een toepassing verwijderen

Selecteer in de hoofdweergave van Toepassingsbeheer

Geïnst. toepass.

, ga naar

het softwarepakket en selecteer

Opties

>

Verwijderen

.