Nokia 6210 Navigator - Apparaten koppelen en blokkeren

background image

Apparaten koppelen en blokkeren

Ga in de weergave Bluetooth naar rechts naar

Gekopp. apparaten

als u een lijst

met gekoppelde apparaten wilt openen.

Als u een koppeling wilt maken met een apparaat, selecteert u

Opties

>

Nw gekoppeld app.

, selecteert u het apparaat waarmee u een koppeling wilt

maken en wisselt u codes uit.

Als u de koppeling wilt annuleren, gaat u naar het apparaat dat u niet langer wilt
koppelen en drukt u op de wistoets. Als u alle koppelingen wilt annuleren,
selecteert u

Opties

>

Alle verwijderen

.

Als u een apparaat wilt instellen als geautoriseerd, gaat u naar het apparaat en
selecteert u

Opties

>

Geautoriseerd

. Verbindingen tussen uw apparaat en een

geautoriseerd apparaat kunnen zonder uw medeweten tot stand worden gebracht.
Gebruik deze status alleen voor uw eigen apparaten waartoe anderen geen
toegang hebben, zoals uw pc, of apparaten van iemand die u vertrouwt.

wordt

naast geautoriseerde apparaten toegevoegd in de weergave Gekoppelde apparaten.

Selecteer in de weergave Gekoppelde apparaten het apparaat en

Blokkeren

om

verbindingen vanaf een apparaat te blokkeren.

Als u een lijst met geblokkeerde apparaten wilt weergeven, drukt u de bladertoets
naar rechts tot aan

Geblokkrde. apparaten

. Als u een apparaat wilt deblokkeren,

gaat u naar het apparaat en selecteert u

Verwijderen

.