Nokia 6210 Navigator - Gegevens verzenden

background image

Gegevens verzenden

1. Open de toepassing waarin het item is opgeslagen dat u wilt verzenden.

2. Ga naar het item dat u wilt verzenden en selecteer

Opties

>

Verzenden

>

Via Bluetooth

.

3. Het apparaat begint te zoeken naar apparaten die zich binnen het bereik

bevinden. Gekoppelde apparaten worden aangegeven met

. Sommige

apparaten geven mogelijk alleen de unieke apparaatadressen op. Als u wilt
weten wat het unieke adres van uw apparaat is, geeft u de code *#2820# op
in de stand-by modus.

Als u eerder hebt gezocht naar Bluetooth-apparaten, worden eerst de eerder
gevonden apparaten weergegeven. Selecteer

Meer apparaten

om een nieuwe

zoekopdracht te starten.

4. Selecteer het apparaat waarmee u een verbinding tot stand wilt brengen.

5. Als koppeling met het andere apparaat vereist is voordat er gegevens kunnen

worden verzonden, hoort u een geluidssignaal en moet u een wachtwoord
opgeven. Maak uw eigen code en deel de code met de eigenaar van het andere
apparaat. U hoeft de code niet van buiten te leren.

background image

79

C o n n e c t i v i t e i t