Nokia 6210 Navigator - Externe synchronisatie

background image

Externe synchronisatie

Via Synchronisatie kunt u gegevens zoals uw agenda-items, contacten en notities
met een compatibele computer of een remote internetserver synchroniseren.

Selecteer

>

Instellingen

>

Connect.

>

Synchr.

.

Als u een nieuw profiel wilt maken, selecteert u

Opties

>

Nw sync.profiel

en voert

u de vereiste instellingen in.

Als u gegevens wilt synchroniseren, markeert u de te synchroniseren gegevens in
de hoofdweergave en selecteert u

Opties

>

Synchroniseren

.