Nokia 6210 Navigator - Push to Talk

background image

Push to Talk

Push to Talk (P2T) is een real-time Voice over IP-dienst (netwerkdienst). Met P2T
kunt u een rechtstreekse communicatieverbinding tot stand brengen met een
andere persoon door op een toets te drukken. Bij P2T-communicatie spreekt de
ene persoon terwijl de andere luistert. De duur van de spreektijd is beperkt.

Neem contact op met uw serviceprovider als u wilt weten of deze dienst
beschikbaar is, wat de kosten hiervan zijn en hoe u zich hierop abonneert.
Roaming-diensten zijn mogelijk beperkter dan diensten van het eigen netwerk.

Voordat u de P2T-dienst kunt gebruiken, moet u de P2T-verbindingsinstellingen
definiëren. Neem contact op met uw serviceprovider voor de instellingen van de
P2T-dienst.

Telefoongesprekken hebben altijd voorrang op P2T-gesprekken.

Selecteer

>

Toepass.

>

P2T

.