Nokia 6210 Navigator - Een één-op-één-oproep uitvoeren

background image

Een één-op-één-oproep uitvoeren

Waarschuwing: Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker
wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

1. Selecteer

Opties

>

P2T-contacten

>

Contacten

, ga naar het contact waarmee

u wilt praten en druk op de beltoets.

2. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, houdt u de beltoets ingedrukt

zolang u spreekt.

3. Als u de P2T-oproep wilt beëindigen, selecteert u

Verb. verbr.

. Als er

verschillende P2T-oproepen zijn, selecteert u

Opties

>

Verbinding verbreken

.