Nokia 6210 Navigator - Een P2T-groepsgesprek voeren

background image

Een P2T-groepsgesprek voeren

Als u een groep wilt bellen, selecteert u

Opties

>

P2T-contacten

>

Contacten

>

Opties

>

Praten met meerdere

, markeert u de contacten die u wilt bellen en

selecteert u

OK

.