Nokia 6210 Navigator - USB-verbinding

background image

USB-verbinding

Sluit de USB-gegevenskabel aan om een verbinding tussen het apparaat en een
compatibele pc tot stand te brengen.

Selecteer

>

Instellingen

>

Connect.

>

USB

en kies een van de volgende opties:

USB-verbindingsmodus

- Hiermee selecteert u de standaard USB-

verbindingsmodus of wijzigt u de actieve modus. Selecteer

PC Suite

om het

apparaat samen met Nokia PC Suite te gebruiken;

Massaopslag

om toegang te

krijgen tot bestanden op de geplaatste geheugenkaart als een apparaat voor
massaopslag;

Afbeeld. overdragen

om het apparaat met een PictBridge-

background image

80

C o n n e c t i v i t e i t

compatibele printer te gebruiken, of

Mediaoverdracht

om mediabestanden zoals

muziek met een compatibele versie van Windows Media Player te synchroniseren.

Vragen bij verbinding

- Als u wilt dat telkens wanneer u de kabel aansluit naar het

doel van de verbinding wordt gevraagd, selecteert u

Ja

. Selecteer

Nee

als u wilt

instellen of de standaardmodus automatisch moet worden geactiveerd.

Controleer of het veilig is om de USB-gegevenskabel los te koppelen van de pc als
u gegevens hebt overgedragen.