Nokia 6210 Navigator - Verbindingsbeheer

background image

Verbindingsbeheer

In Verbindingsbeheer kunt u de status van gegevensverbindingen en informatie
over de hoeveelheid verzonden en ontvangen gegevens bekijken en ongebruikte
verbindingen verbreken.

background image

82

T o e b e h o r e n

Opmerking: De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen
en diensten kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen,
belastingen, enzovoort.

Selecteer

>

Instellingen

>

Connect.

>

Verb.beh.

.

Als u de verbindingsdetails wilt weergeven, gaat u naar een verbinding en
selecteert u

Opties

>

Gegevens

.

Als u een verbinding wilt verbreken, gaat u naar een verbinding en selecteert
u

Opties

>

Verb. verbreken

. Selecteer

Opties

>

Alle verb. verbrek.

als u alle

verbindingen wilt beëindigen.