Nokia 6210 Navigator - Bedienen via draaien

background image

Bedienen via draaien

Als u gesprekken en de wekker wilt dempen door het apparaat te draaien zodat
het scherm omlaag is gericht, selecteert u

>

Instellingen

>

Telefooninst.

>

Algemeen

>

Sensorinstell.

>

Sensoren

>

Aan

. Selecteer

Draaibediening

en markeer

Oproepsign. dempen

en

Alarmen op snooze

.