Nokia 6210 Navigator - Een toepassing sluiten

background image

Een toepassing sluiten

Als u een toepassing of map wilt sluiten, selecteert u

Terug

en

Afsluiten

zo vaak

als nodig is om terug te keren naar de stand-by modus. U kunt ook

Opties

>

Afsluiten

selecteren.

Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit
en neemt de gebruiksduur van de batterij af.