Nokia 6210 Navigator - Een USB-gegevenskabel aansluiten

background image

Een USB-gegevenskabel aansluiten

Sluit een compatibele
USB-gegevenskabel aan op
de USB-aansluiting.

Als u de standaardmodus voor de
USB-verbinding wilt selecteren of
de actieve modus wilt wijzigen,
selecteert u >

Instellingen

>

Connect.

>

USB

>

USB-

verbindingsmodus

en de gewenste

modus. Kies

Vragen bij verbinding

>

Nee

als u wilt instellen of de

standaardmodus automatisch moet worden geactiveerd.

background image

22

B e l f u n c t i e s