Nokia 6210 Navigator - Externe blokkering

background image

Externe blokkering

Om te voorkomen dat uw apparaat zonder toestemming wordt gebruikt, kunt u
het apparaat en de geheugenkaart op afstand vergrendelen met een SMS-bericht.
Om het apparaat te vergrendelen moet u het SMS-bericht opstellen en naar
het apparaat verzenden. Voor het ontgrendelen van het apparaat hebt u de
blokkeringscode nodig.

Als u het apparaat op afstand wilt vergrendelen en het te gebruiken SMS-bericht
wilt definiëren, selecteert u

>

Instellingen

>

Telefooninst.

>

Algemeen

>

Beveiliging

>

Telefoon en SIM-kaart

>

Ext. telef.vergrendeling

>

Ingeschakeld

.

Voer het SMS-bericht in (5-20 tekens), controleer dit en voer de blokkeringscode in.