Nokia 6210 Navigator - Items in een toepassing markeren

background image

Items in een toepassing markeren

Als u een item in toepassingen wilt markeren of de markering ervan wilt
opheffen, zoals een foto of videoclip in Galerij, drukt u op #. Als u verschillende
opeenvolgende items wilt markeren of de markering ervan wilt opheffen,
houdt u # ingedrukt en drukt u op de bladertoets.