Nokia 6210 Navigator - Menu

background image

Menu

Dit menu geeft toegang tot de functies van het apparaat. Selecteer om toegang
te krijgen tot het hoofdmenu.

Als u een toepassing of map wilt openen, gaat u er naartoe en drukt u op
de bladertoets.

Als u de volgorde van de functies in het menu wijzigt, kan deze afwijken van
de standaardvolgorde zoals die is beschreven in deze gebruikershandleiding.

Als u de menuweergave wilt wijzigen, selecteert u

Opties

>

Menuweergave

wijzigen

en een weergavetype.