Nokia 6210 Navigator - Persoonlijk

background image

Persoonlijk

U kunt toepassingen installeren op het apparaat. Als u de toepassingen wilt
openen, selecteert u

>

Toepass.

>

Persoonlijk

.

Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van
betrouwbare bronnen, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of die de
Java Verified

TM

-test hebben doorstaan.