Nokia 6210 Navigator - Screensaver

background image

Screensaver

Als u de screensaverinstellingen wilt instellen, selecteert u

>

Instellingen

>

Telefooninst.

>

Algemeen

>

Persoonlijk

>

Weergave

>

Screensaver

. Als u de de

time-outperiode wilt instellen waarna de screensaver wordt geactiveerd,
selecteert u

Time-out screensaver

. Als u wilt instellen hoe lang de screensaver

actief moet zijn, selecteert u

Duur screensaver

.