Nokia 6210 Navigator - Het profiel Offline

background image

Het profiel Offline

Als u het profiel Offline snel wilt activeren, drukt u in de stand-by modus kort op
de aan/uit-toets en selecteert u

Offline

. Als u het profiel Offline wilt verlaten,

drukt u kort op de aan/uit-toets en selecteert u een ander profiel.

Wanneer het profiel Offline is geactiveerd, worden alle verbindingen met het
mobiele netwerk verbroken. U kunt uw apparaat echter ook zonder SIM-kaart
gebruiken en met behulp van de muziekspeler naar de radio of muziek luisteren.
Zorg ervoor dat u uw apparaat uitschakelt als het gebruik van een draadloze
telefoon niet is toegestaan.

Belangrijk: In het profiel Offline kunt u geen oproepen doen of ontvangen en
kunnen ook andere functies waarvoor netwerkdekking vereist is, niet worden
gebruikt. U kunt mogelijk nog wel het alarmnummer kiezen dat in het apparaat
is geprogrammeerd. Als u wilt bellen, moet u de telefoonfunctie eerst activeren
door een ander profiel te kiezen. Als het apparaat is vergrendeld, moet u de
beveiligingscode invoeren.