Nokia 6210 Navigator - GPS-verlichting

background image

GPS-verlichting

De GPS-verlichting knippert als uw apparaat een GPS-verbinding probeert te maken
en blijft branden als de GPS-verbinding tot stand is gebracht. Wanneer u een
toepassing met GPS-verbinding sluit, knippert de verlichting enkele keren snel.