Nokia 6210 Navigator - Navi-toetsverlichting

background image

Navi-toetsverlichting

U kunt instellen dat de Navi-toetsverlichting langzaam knippert om aan te geven
dat het apparaat is ingeschakeld. De verlichting gaat een paar seconden branden
met een interval van circa 20 seconden.

background image

17

H e t a p p a r a a t

Als u de statusverlichting wilt activeren, selecteert u

>

Instellingen

>

Telefooninst.

>

Algemeen

>

Persoonlijk

>

Standby-modus

>

Statusverlichting

>

Aan

. De statusverlichting is niet actief in helder licht.