Nokia 6210 Navigator - Pictogrammen

background image

Pictogrammen

of

- De telefoon heeft verbinding met een UMTS- of GSM-netwerk.

- HSDPA (netwerkdienst) in het UMTS-netwerk is geactiveerd.

- Het apparaat staat in de modus Offline en is niet verbonden met een mobiel

netwerk.

- Er is een geheugenkaart in het apparaat geplaatst.

- Er staan een of meer ongelezen berichten in de Inbox van Berichten.

- U hebt nieuwe e-mail in uw externe mailbox.

background image

16

H e t a p p a r a a t

- De Outbox bevat berichten die nog niet zijn verzonden.

- U hebt oproepen gemist.

-

Beltoontype

is ingesteld op

Stil

en

Berichtensignaaltoon

en

Signaaltoon

e-mail

zijn ingesteld op

Uit

.

- De toetsen van het apparaat zijn vergrendeld.

- De luidspreker is ingeschakeld.

- Een alarm is ingeschakeld.

- Alle oproepen naar de telefoon worden doorgeschakeld naar een ander

nummer.

of

- Er is een hoofdtelefoon of een gehoorapparaat aangesloten op het

apparaat.

of of - Er is een GPRS-packet-gegevensverbinding actief, de verbinding

staat in de wachtstand of er is een verbinding beschikbaar.

of of - Er is een packet-gegevensverbinding actief in een gedeelte van het

netwerk dat EGPRS ondersteunt, de verbinding staat in de wachtstand of er is een
verbinding beschikbaar. Mogelijk maakt het apparaat geen gebruik van EGPRS
tijdens de gegevensoverdracht.

of of - Er is een UMTS-packet-gegevensverbinding actief, de verbinding

staat in de wachtstand of er is een verbinding beschikbaar.

of

- Bluetooth-connectiviteit is ingeschakeld of er worden gegevens

verzonden met behulp van Bluetooth-technologie.

- Er is een USB-verbinding actief.

- De GPS-ontvanger is actief.

Mogelijk worden er ook andere symbolen weergegeven.