Nokia 6210 Navigator - Toegangscodes

background image

Toegangscodes

Als u het gebruik van de toegangscodes op het apparaat wilt instellen,
selecteert u

>

Instellingen

>

Telefooninst.

>

Algemeen

>

Beveiliging

>

Telefoon en SIM-kaart

.